znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Obecná škola v Sopotech

Budova dnešní školy v Sopotech byla vystavěna na farské zahradě r. 1752 – 60. Jedná se o bývalý dům poutníků, kteří v hojném počtu (několik tisíc) navštěvovali o poutích místní kostel. Později vznikl v přízemí hostinec a v prvním patře prostory pro školní výuku.

První zprávy o školním životě v Sopotech nacházíme ve školní kronice, která byla založena v roce 1844. Zprvu se vyučovalo po zdejších chalupách později v prvním poschodí místního hostince (bývalý dům poutníků). Tento stav trval do roku 1875 kdy byl hostinec odkoupen a vystěhován.

V letech 1912 - 1913 byla provedena přestavba staré budovy školy, tak aby lépe vyhovovala požadavkům na školní budovu. Původně chtěli sobíňovští postavit školu novou, ale nezískali po dlouhých peripetiích potřebná povolení. Nic méně se tohoto plánu nevzdávali, původně měla být nová škola postavena v roce 1932 vedle kampeličky (dnešní hospoda), ale nakonec i rozkol mezi místními zastupiteli nové budově školy nepřál.

Rozšiřující literatura:
Škola v Sopotech
Kniha Dějiny obce Sobíňova od Dr. Gustava Janáčka, narozeného v roce 1903. V této knize se podrobně věnoval dávné i novější historii našeho území.

V roce 1899 byly k sopotské škole připojeny: Sobíňov, Nová Ves, Nové Ransko, Malochýn, Branišov, Markvartice, Zvolánov a Bílek. Je třeba se zmínit že evangelická škola v Sobíňově byla školou soukromou - církevní.

8. června 1866 byli Sopoty a okolní vesnice po 14 dní plné pruských vojínů, kteří brali vše k jídlu a pití. Po této nemilé návštěvě několik místních lidí zemřelo na mor.

Ve dnech 17. až 19. března 1939 se ve škole ubytoval oddíl německého pěšího pluku č. 71 z Durinska. Deset aut a několik motocyklů Německé armády stálo před školou.

Přejít nahoru | Přejít na mapu