znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Z Dějin obce Sobíňova

Knihu Z Dějin obce Sobíňova napsal na psacím stroji Dr. Gustav Janáček (narozen 1903). Jeho životopisný přehled.
Kniha je digitalizací rozdělena na několik částí do PDF formátu.

Kolonizace území Sobíňova

Husitská doba v Sobíňově

Rybníky v Sobíňově

Sobíňov a Třicetiletá válka

Průmyslová kolonizace v Sobíňově

Poutní místo Sopoty

Kacířská banda ze Sobíňova

Konec Vrchnostenských úřadů

Katolíci v Sobíňově

Evangelící v Sobíňově

Škola v Sopotech

Evangelická škola v Sobíňově

Změny na přelomu 19. století

Nejdůležitější prameny, jichž bylo při psaní knihy použito:
Berní rule z let 1653, 1680, 1713 (Ústřední archív v Praze).
Československá vlastivěda I. (Praha 1930, geologická část).
Regesta diplomatica (K.J. Erben).
Cesta Liběcká (Praha 1923, Horák, Chramosta).
Dějiny evangelického sboru v Krucemburku (1913).
Starožitnosti země české I. (Praha 1903, Píč).
Železářství na Českomoravské vysočině (Metoděj Zemek).
Kronika Přibyslavská (Přibyslav 1914, Půža).
Školní kronika v Sobíňově.
Farní kronika v Sopotech.
Obecní archív v Sobíňově.