znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Knížky ze Sobíňova

Místní publikace: V těchto knížkách převedených do formátu PDF naleznete převážně další podrobnosti o postupné kolonizaci tohoto uzemí,
dřívějším životě zdejších lidí a důležitých historických událostech, které se odehráli v Sobíňově a jeho okolí.

Po načtení knihy v ní lze vyhledávat pasáže, které Vás zajímají pomocí klávesové zkratky CTRL + F.
Klíčové slovo zadávejte do vyhledávacího pole vždy bez diakritiky.

Vzpomínky Josefa Víta Janáčka rodáka Sobíňovského

Můj otec Josef Vit Janáček se narodil 27.3.1905 v Sobíňově v chudé rodině domácího tkalce a později chalupníka Josefa Františka Janáčka, který prošel první světovou válkou a po ní byl ve dvacátých letech sobíňovským starostou.

Průvodce naučnou stezkou

Průvodce naučnou stezkou v okolí Sobíňova a rozložení informačních tabulí.

Kronika rodu Janáčků 2. díl

Tato kniha zachycuje historii jednoho z nejstarších rodů ze Sobíňova.

Sobíňov 1384 - 1984

Historie obce Sobíňov ve stručném přehledu.

Sklárny v Železných horách

Tato kniha popisuje rozvoj a vývoj sklářství v Železných Horách.

Výběr z farních kronik Sopoty - Sobíňov

Výběr z historických zápisů z církevních kronik v našem katastru.

Slévárna Nové Ransko 1885 - 1985

Kniha ke stoletému výročí tohoto závodu mapující jeho historický vývoj.

Skautské časopisy ze Sobíňova

Již v roce 1970 se pokusili junáci ze Sobíňova vydávat svůj časopis. Vyšly, ale jen tři čísla pod názvem Sobíňovský hlasatel. V roce 1993 byl vydán 3x časopis Všímálek, od roku 1994 vycházel časopis Skaut Junák Sobíňov.

Vzpomínky na květen 1945

Několik vzpomínkových básní, které se s úctou věnují těmto tragickým dnům konce války.

Kde domov můj

Domov, rodný kraj, kdo by ho neměl rád, kdo by se nevracel v místa sveho mládí, kde prožil se svými kamarády různá dobrodružství. Stará lípa, skála, les, kostelíček, budova školy to vše připomíná ztracená léta mladosti.

V proměnnách času 2. díl

Každá doba přináší svoje pohledy na život. Projděte s námi různá období života zdejších lidí.

Karel Sláma Sopotský

Karel Sláma, varhaník v Sopotském kostele a lidový umělec. V této knížce, která mu je věnována naleznete jeho kresby a několik řádků o tomto činorodém člověku.

Setkání s Bohumírem Pampelem

Setkání s Bohumírem Pampelem 8. srpna 2012, který v našem katastru jako sedmnáctiletý odvedenec do Německé armády strávil konec Druhé světové války.

Chotěbořsko v národním odboji

Spis mapující události dle výpovědí pamětníků okupace našeho kraje za druhé světové války.

Mlýny na horním toku Doubravy

Včetně historie mlýnů nacházejících se v katastru Sobíňova.

Poddanství lidu vesnického

Kniha pojednávající o životě poddaných lidí na bývalém panství Polensko - Přibyslavském, pod které spadal i Sobíňov.

O Sobíňově díl II.

Tento spis v několika dokumentech přináší pohled do historie naší obce.

Politický okres Chotěbořský

Data uvedená v této knížce jsou vyňata vesměs z úředních pramenů a vztahují se se k roku 1890.

Šel jsem životem s otevřeným hledím

Hrst vzpomínek a svědectví z nedávné doby. Narodil jsem se deset roků po první světové válce! Prožil německou okupaci a totalitní rudou moc. Tedy vzpomínky z mého života nemohou být bez svědectví z těchto temných časů.

Z Historie požárního sboru v Sobíňově 1881 - 1986

Sbor dobrovolných hasičů v Sobíňově byl založen v roce 1881, hned po velkém požáru v obci.

Kronika Kulturního domu v Sobíňově 1986 - 1997

Výstavbou Kulturního domu v Sobíňově došlo dne 6.1.1987 opět k obnovení činnosti Osvětové besedy k zajišťování kulturní činnosti v obci a správě KD.

Praktický hospodář - kresby

Sešitový kreslený deník s hospodářskou tématikou z roku 1932 od Jaroslava Jelínka ze stavení čp. 27, který padl u Sobíňova v květnu roku 1945.

Z Dějin obce Sobíňova

Kniha Dějiny obce Sobíňova od Dr. Gustava Janáčka, narozeného v roce 1903. V této knize se podrobně věnoval dávné i novější historii našeho území.

Sobíňov 625 let

Brožurka vydaná v roce 2009 u příležitosti 625. výročí založení obce Sobíňov.

Sobíňov 600 let

Brožurka vydaná v roce 1984 u příležitosti 600. výročí založení obce Sobíňov.

Uštván - útěk ze Špilberku

Kniha od Josefa Ležáka ze Sobíňova. Útěk ze Špilberku a hrůza před jeho kasemnaty.

Oblastní turistický odznak

V této brožurce se dozvíte jak lze získat oblastní turistický odznak Liběcká Stezka.

Povídky z rodného kraje 1. díl

Pověsti, legendy, povídačky z našeho kraje. O Ješku Kokotovi ze Soběnova, Jak byl postaven Sopostký kostelík, Křížek z roku 1620, O tvrzi Soběnov, Hrobka u Sopot, Husité na Chotěbořsku, Švédové u Sobíňova a další pověsti.

Historky veselé i vážné

Mezi zdejšími lidmi kolovali pro jejich pobavení či poučení při dlouhých zimních večer různé historky, ať už veselé či smutnějšího rázu.

Na otrocké práce v Německu

Příběhy lidí, kteří museli nastoupit na nucenou práci do německé říše za protektorátu.

V proměnách času 1. díl

Každá doba přináší svoje pohledy na život. Projděte s námi různá období života zdejších lidí.

Historie o které se nemohlo mluvit

Ne vždy byla doba nakloněna k nastalým událostem. Tento spis obsahuje různé příběhy a dění, které se v daném období příliš nehodily.

Poutní kostel v Sopotech

Přehledně zpracované pojednání o vývoji a významu Sopotského kostela v dobách minulých.

Za Svobodu

Knížka se věnuje tragickému střetu místních lidí z ustupující německou armádou. Popis posledních dnů 2. Světové války v naší obci a okolí.

Povídky z rodného kraje 2. díl

Další sebrané povídky z našeho blízkého okolí, které věrně zachycují život zdejších obyvatel v dobách minulých.

Obrana národa drama v Hřišti a Přibyslavi

Pojednání o dramatických událostech, které se odehráli za 2. Světové války v nedalekých obcích Hřišti a Přibyslavi.

Vojno Povol

Úryvky z vojančení na Bílku, armáda první republiky, revoluční gardy a další vojenská témata týkající se našeho kraje.

Skauti na Doubravce

Pojednání o pěší výpravě několika místních dobrodruhů podél řeky Doubravy od jejího pramene v Raneckých lesích, přes Sokolohrad, kde se řeka zařezává hluboko do skal až po její soutok s řekou Labe.