znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Videa ze Sobíňova

Při sledování videa na celé obrazovce je nutné být alespoň 3 m od monitoru pro ostřejší obraz.
Tyto filmové dokumenty natočil a poskytl Karel Konfršt.

Kamera: F. Starý
Pomníky a hroby padlých 1945 v Sobíňově a jeho blízkém okolí s komentovaným průvodcem.
620 let obce Sobíňov - Výstava květin, Viktorky na místním parketu, hasiči na fotbalovém hřišti.
Další doprovodné informace.
Koncerty pořádané v Sobíňově na záchranu varhan.
Kraslice - Podoubravské kraslicové stromořadí aneb Velikonoční cesta k varhanám.
Menší výstava starých fotografií z roku 2006 v Sobíňově.
Sobíňov v proměnách času - Obecní výstava z roku 1995 při výročí 50 let od konce Druhé světové války.
Fotbal v Sobíňově - pohled do historie místního fotbalového klubu.
Výpravný dokument o řece Doubravě a přilehlých stavbách (staré mlýny, mosty, průmyslové podniky, zámky a další zajímavosti).
Řeka Svratka - nechte se provést komentovanou kamerou od pramene řeky Svratky až po soutok s Dyjí v Novomlýnské nádrži.
Boj o zámek v Úsobí a veterán klub Úsobí.
Řeka Chrudimka - Nechte se provést kamerou od pramene této řeky na střeše Střední evropy, až po její soutok s řekou Labe v Pardubicích.
Jihočeské úzkokolejky - Půvabnou jihočeskou krajinou se kolem zrcadel rybníků a mezi zelenými pastvinami kroutí pás úzkých kolejí.
Řeka Sázava - komentovaný video průvodce od pramene k ústí do řeky Vltavy u Davle.