znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Josef Dvořák - kreslíř

- kreslíř

Narodil se v roce 1931 v Sobíňově a zemřel na sklonku roku 2002. Pro ty, kdo ho znali, byl Josef Dvořák především statečným člověkem pevných morálních zásad, jimž se nikdy nezpronevěřil a za něž byl dlouhá léta totalitním režimem pronásledován. Jako student Chotěbořského gymnázia byl spolu s dalšími studenty v roce 1948 uvězněn a v následujícím roce v prvním hromadném politickém procesu v kraji odsouzen. Po propuštění byl zbaven možnosti dalšího studia. Vojenskou službu absolvoval jako příslušník pomocných technických praporů na nucených pracích v uhelných dolech na Ostravsku a Handlové. Po celý další život pak pracoval v ocelárnách a ve strojírenství jako tovární dělník po řadu let na Starém Ransku, nakonec jako lesní dělník.

Josef Dvořák byl člověk mnoha kulturních zájmů. Své tvůrčí aktivity věnoval hlavně výtvarnictví, byl ale i výborný muzikant, fotograf, byl autorem kulturně historických a přírodovědných prací z našeho regionu, byl znám jako obětavý organizátor zdejšího kulturního života.

Jeho kreslená díla jsou naplněna poezií našeho kraje a bohatou fantazií jejich autora. Prostřednictvím jeho kreseb se přeneseme do minulosti Podoubraví, kde sobíňovský rodák Josef Dvořák žil a tvořil. Jeho realistická grafická díla, často plná smyslu pro humor, zachycují prostředí blízkých obcí a zdejší lidové typy a určitě si do budoucna zachovají svojí historicko-dokumentační hodnotu. (Text byl převzat od Společnosti Jana Zrzavého v Krucemburku, 2003).

Skočit nahoru | Skočit na mapu