znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Josef Ležák - spisovatel

- napsal tři knihy.

Narozen 19. listopadu 1874 v Nové Vsi u Sobíňova.

Chodil do Evangelické školy v Sobíňově. Poslední dva roky povinné docházky se přiučoval tkalcovině a od 14 let byl již jako tkalcovský tovaryš. Byl nejstarší z devíti dětí. Jeho otec Václav Ležák byl obecním strážníkem a zdejším listonošem, s odměnou 20 zl. měsíčně.

Josef Ležák pracoval na stavu dokud jeho dva mladší bratři nezačali vydělávat. Po té hledal zaměstnání v továrně, aby poznal život z více stran. Poznal různá prostředí stavu zemědělského, továrního, domácích dělníků a i bídu nezaměstnaného.

Když mu bylo dvacet roků, pustil se do politické práce a na Vysočině rozšiřoval socialistické myšlenky. Byl členem různých spolků, dopisovatelem krajanských časopisů Osvěta a Lid, redaktorem Jiskry v Táboře a Valašském Meziříčí. Napsal tři knihy: Peníze v truhle, Uštván a Žeň života. Peníze v truhle jsou o lakomém rolníku Soukalovi, který byl pokrytcem a člověkem bez citu. Uštván je o útěku ze Špilberku a hrůza před jeho kasematy. Je to román zběha Rakouské armády, trochu zveličen. Žeň života je historické zrománované pojednání o selském životě, odehrávající se na Přibyslavsku.

Z jeho třech knih je cítit zaujatost, jejich duch je prolnut trpkostí člověka 18. století, kdy se ve vesnickém lidu děly různé společenské zvraty. Kdy se synové stavěli svými názory proti vlastním otcům a staré se jim přestávalo líbit. Po první světové válce se odstěhoval ze zdejšího kraje a měnil často své povolání, nějaký čas bydlel v Sokolovcích. Nakonec si zakoupil chalupu v Trhové Kamenici. Josef Ležák odpočívá na evangelickém hřbitově na levé straně, v leštěné žule je jeho podobizna. Pozdější spisovatel Milan Jariš je jeho syn.

Skočit nahoru | Skočit na mapu