znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Kostel v Sopotech

Původně dřevěný kostelík byl založen kolem roku 1230 německými havíři, kteří přišli za stříbrné horečky do Sopot těžit stříbro. Kostel je postaven na rulové skále.

Nynější stavba kostela (Poutní kostel navštívení panny Marie v Sopotech) je z r. 1749 – 1752, kdy byl značně rozšířen a upraven od knížete Karla Dietrichsteina ve slohu barokním. Fara byla vystavěna v roce 1764. Původní velikost kostela před přestavbou.

Dnešní škola vedle Fary sloužila v dřívějších dobách jako dům pro poutníky, kteří ve svátek docházeli ke kostelu. Účast bývala velmi hojná, za zajímavost stojí že v jistých dobách bylo možné člověku, který na takovou pouť bezdůvodně nepřišel uložit pokutu.

Poutní kostel v Sopotech

Přehledně zpracované pojednání o vývoji a významu Sopotského kostela v dobách minulých.

Přejít nahoru | Přejít na mapu