znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Gabriel Janáček - statkář

- místní statkář

Narozen 13.7.1889 v Sobíňově.

Volně citováno z dopisu Pivovaru v Napajedlech dne 30. září 1910, kde v mládí pracoval.

1. května 1906 zde byl přijat jako administrační praktikant k hospodářskému inspektorátu zdejšího panství, kde byl zaměstnán do 1. února 1907. Jakožto takový prokázal brzy zručnost i schopnost k vedení různých rejstříků, korespondence a vůbec všech běžných kancelářských prací, takže při náhlém uvolnění místa administrativního adjunkta v našem pivovaře se sladovnou v Napajedlech mohl na toto místo býti dosazen. Zde pak přidělená mu byla běžná korespondence pivovarská, veškeré pomocné práce účetnické, občas zastával i místo pokladníka, takže v závodě pivovarském získal během té doby všestrannou praxi. Pan Gabriel Janáček v uvedeném čase a to jak při inspektorátu hospodářském, tak i v našem pivovaře se projevil jako naprosto spolehlivý a všech svých povinností dochvilně dbalý úředník, kterému se pak ani v jeho osobním chování nejmenších výtek činit nemůže. Za účelem žádosti učinění povinnosti vojenské odchází ze závodu našeho a přejeme mu, aby po vykonání této, dle schopnosti a píle své v podobných postaveních působil, k čemuž ho opravdově všude doporučit můžeme.

Bratr Josef Janáček se vydal na vojenskou dráhu. Hospodaření na statku se tedy ujmul jeho bratr Gabriel Janáček. Byl také pokladníkem v místní kampeličce a provozoval trafiku. Začátkem 50. let byl, ale odsouzen ke konfiskaci zemědělského majetku za ohrožení Jednotného hospodářského plánu (neplnění dodávek). Dne 28. března 1953 byla celá rodina vystěhována do pohraničí. Janáčkův statek v pozdějších letech chátral a byl jako neobyvatelný zbořen.

Výstřižek z dobového tisku (padesátá léta):

Skočit nahoru | Skočit na mapu