znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Josef Janáček - generál

- divizní generál

Josef Janáček (divizní generál) se narodil v Sobíňově 13.2.1885. Studoval hospodářskou školu a jako kadet odešel v roce 1914 na vojnu. Byl zajat na ruské frontě, vstoupil do legií, kde nabyl znovu důstojnické hodnosti. Prošel celé tažení Sibiří a po návratu z vojska měl doma jako nejstarší syn dostat hospodářství, ale rozhodl se po 1. Světové válce zůstat dál v armádě. V roce 1924 se oženil s vdovou Marií Polákovou ze Hřibska u Hradce Králové, která měla děvčátko Marušku. Brzy však dívenka zemřela. Jeho velikou zálibou mimo vojenskou službu bylo pěstování ovoce. Jako voják působil v Praze, Znojmě, Olomouci, Táboře a Liberci – tam nechal zlikvidovat koncentrační tábor, aby se znovu nemohl použít. Josef Janáček zemřel 25.11.1954.

Všeobecné vzdělání
1899 - 1901 Zemská hospodářská škola, Kostelec nad Orlicí. 

Vojenské vzdělání
1906 - 1907 Škola jednoročních dobrovolníků, Liberec.
1917 - 1917 Důstojnický kurs, Borispol.
1920 - 1921 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha.
1921 - 1922 Válečná škola, Praha.
1934 - 1934 Kurs pro vyšší velitele, Praha.

Důstojnické hodnosti
1907 Kadet rakousko-uherské branné moci.
1915 Praporčík rakousko-uherské branné moci.
1917 Podporučík ruské armády.
1918 Poručík legií.
1918 Podkapitán legií.
1918 Kapitán legií.
1920 Kapitán pěchoty.
1921 Major pěchoty.
1922 Major generálního štábu.
1922 Podplukovník generálního štábu.
1928 Plukovník generálního štábu.
1933 Brigádní generál.
1936 Divizní generál.
1939 Výslužba.

Vojenská vyznamenání
Zde zobrazené medaile jsou ilustrační a mohou se od těch obdržených lišit v drobných detailech!

Průběh vojenské služby
1906 - 1906 Jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 74, Liberec.
1906 - 1907 Vojenské studium, Liberec.
1907 - 1907 Velitel pěší čety Pěšího pluku č. 74, Liberec.
1914 - 1915 Velitel pěší čety Pěšího pluku č. 89, východoevropské válčiště.
1915 - 1915 Zajetí na východoevropském válčišti.
1915 - 1917 Ruské zajatecké tábory.
1917 - 1917 Vojenské studium, Borispol.
1917 - 1918 Velitel pěší čety 8. československého střeleckého pluku, Baryševka.
1918 - 1918 Velitel pěší čety 1. československého náhradního pluku, Žitomir a přesun.
1918 - 1918 Velitel pěší roty 1. československého náhradního pluku, přesun a sibiřské válčiště.
1918 - 1918 Operační důstojník štábu 1. československé střelecké divise, sibiřské válčiště.
1918 - 1920 Přednosta oddělení štábu 1. československé střelecké divise, sibiřské válčiště a přesun.
1920 - 1920 Repatriační dovolená.
1920 - 1922 Vojenské studium, Praha.
1922 - 1926 Důstojník 3. oddělení /operačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha.
1926 - 1926 Zástupce velitele Pěšího pluku 28, Praha.
1926 - 1927 Velitel Pěšího pluku 44, Liberec.
1927 - 1930 Velitel Pěšího pluku 24, Znojmo.
1930 - 1931 Velitel Pěší brigády 23, Mukačevo.
1931 - 1934 Velitel Pěší brigády 12, Znojmo.
1934 - 1934 Vojenské studium, Prah.a
1934 - 1934 Velitel Pěší brigády 12, Znojmo.
1934 - 1935 Náčelník štábu Zemského vojenského velitelství Praha.
1935 - 1936 Velitel Divise 7, Olomouc.
1936 - 1938 Zástupce velitele Sboru IV, Olomouc.
1938 - 1938 Velitel Sboru IV, branná pohotovost státu.
1938 - 1939 Zástupce velitele Sboru IV, Olomouc.
Jednotky určené k obraně severní Moravy podléhaly v roce 1938 mírovému IV.sboru. Jeho velitelství sídlilo v Olomouci, velitelem byl divizní generál Emil Fiala, jeho zástupcem byl divisní generál Josef Janáček.
1945 - 1946 Velitel vojenské oblasti 2 (Tábor).

Další informace o Josefu Janáčkovi naleznete v tomto pdf dokumentu.

Skočit nahoru | Skočit na mapu