znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Zemanská tvrz v Hradě

Tvrze byli stavěny blízko stezky, ne na výšinách jako strážnice (signalizovny), tak aby mohli ke kupeckým karavanám posílat stražní oddíly a mít lepší přehled o provozu na stezce. Místní dřevěná tvrz byla založena pod pozdější osadou Sobíňov (další tvrz byla v Krucemburku, Sokolohradech a v Libici nad Doubravou).

Prvním majitelem, který je písemně doložený byl Ješek zvaný Kokot ze Soběnova (Jan Kouhout), který byl v letech 1358 – 1367 patronem Sopotského kostela. Ondřej ze Soběnova podával r. 1373 kněze k Běstvinskému kostelu. Když Jan, syn Ondřejův okolo r. 1384 zemřel, táhl k Soběnovu Stošek syn Mstislavův z Dolan. Stošek je v r. 1405 připomínán jako poslední zemanský pán na Soběnově. Řada drobných zemanů byla po husitských válkách zbavena svého majetku.

Ve 13. století přešli částečně strážní k rolnickému životu, aby více využili zdejší kraj a dali vzniknout osadě nad tvrzí. Sami na polích přímo nepracovali, ale spíše práce řídili. Z tvrze Soběnov se stal malý zemanský dvorec, ke kterému patřil poměrně slušný majetek. Posledního majitele měla tvrz v roce 1405. Páni ze Sobíňova patřili ke středně bohatým zemanům, sympatizovali z husitstvím a tím pádem po husitských válkách celé zemanství připadlo vyšší šlechtě (loajální katolické církvi).

Rozšiřující literatura:
Husitská doba v Sobíňově
Kniha Dějiny obce Sobíňova od Dr. Gustava Janáčka, narozeného v roce 1903. V této knize se podrobně věnoval dávné i novější historii našeho území.

Původní základ (kopcovitý pahrbek) tohoto malého Hradiště byl vyšší, ale pro úpravu políčka byl později snížen a základové kameny odvezeny k vydláždění dvora.

Dnes je zde umístěna pamětní deska a vysazena lípa.

Přejít nahoru | Přejít na mapu