znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Kamenný kříž z roku 1620

Tento památný křížek z roku 1620 stál původně v plotě u domu č. 50 v Nové Vsi, 200 kroků od železničního viaduktu. V roce 1911 byl opraven a zasazen do břehu na protější straně cesty. Předtím byl prodán do Chotěbořského muzea, ale nebylo dovoleno jej převézt. Kříž z bílého mramoru je 98 cm vysoký, vyrytý nápis na něm zní (je psán staročeštinou):

Léta Páně 1620, ve středu po početí Panny Marie byl zabit tuto Jakub syn pana Jakuba Fichmanse měštětína města Chotěboře, písaře radního od lidu vojenského.

Podle ústního podání byl prý jmenovaný za živa přeřezán dřevěnou pilou. Dle jiné pověsti prchal za hranice a byl chycen a zavražděn. Můžeme se též domnívat, že tudy prošly oddíly polského vojska, které pomáhaly císařským na Bílé Hoře.

Přejít nahoru | Přejít na mapu