znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Nová Ves - Huť a Stráň

Tato ves polenského panství byla vrchností založena pro potřeby železné hutě pod Sobíňovským rybníkem (zpracování a těžba železné rudy na jižním břehu Doubravky a u Hlíny, kde ční ze země ruly), tvořili jí 4 chalupy pro potřeby hutě. První zmínky o huti se vztahují k létům 1570 a 1591. Ve druhé polovině 16. století, kdy se začala měnit výroba železa, byla přestavěna původní pec na tavící pec zvanou dýmačku. Stály zde tedy dvě dýmačky a kovárna. Nová Ves je prvně zmiňována v kupní smlouvě z roku 1597. Z urbáře jsou známy i jména prvých 4 usedlíků. Nelze, ale přesně určit, kde stávali jejich chalupy. Jediným dochovaným pevným bodem je bývalá budova mlýna, kde původně ještě předním stávala slévárna. Když se zhruba v polovině 18. století v huti přestalo pracovat, začali na uvolněném prostoru přibývat nové chalupy. Do roku 1713 měla osada pouze 3 stavení. Roku 1788 měla již 27 stavení.

Přejít nahoru | Přejít na mapu