znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Skauti v Sobíňově

V roce 1937 zdejší učitel Krauskop založil v Sobíňově skautský oddíl spolu s prvními vedoucími, kterými byli Jiří Kavka, Janáček z evangelické školy a Jiří Starý. Původně se členové scházeli v Evangelické škole. Za druhé světové války se nesmělo chodit v krojích a oficiálně se scházet. Po válce se skauti přesunuli na Březinku do bývalé pozorovací hlásky po německých vojácích. Ta byla v 50. letech zabrána obcí a převezena na fotbalové hřiště.

V roce 1968 v návaznosti na celorepublikové události byl v Praze sjezd Skautů, ze kterého vzešla iniciativa k obnovení skautských oddílů. V Sobíňově ke schůzkám docházelo v jedné svépomocí upravené místnosti chátrajícího Janáčkova Statku. Představitelé obce si zanedlouho tuto místnost přivlastnili. Skauti se tedy obrátili na vedení Horáckých tkalcoven, kde měli vyřazenou dřevěnou boudu, ta byla rozebrána a postavena v Hradě, kde stojí dodnes. Netrvalo to dlouho a 15. září 1970 na základě normalizačního plánu byl vydán státem příkaz ke zrušení Junáku.

Nové období nastalo až po roce 1989, kdy po nějaký čas místní lidé navázali na tradici skautingu. Ale postupná proměna společnosti v konzumní styl života, nástup počítačové techniky a větší individualismus vedla ve skomírající zájem o činnost v této organizaci. Ale i tak v mnohých lidech tato dobrá myšlenka, rozumný přístup k životu a přírodnímu prostředí přetrvává i dnes.

Rozšiřující literatura:
Skautské časopisy ze Sobíňova

Skauti v Sobíňově
Vypráví Karel Janáček.

Přejít nahoru | Přejít na mapu